Wetenswaardigheden


1. Plaatsnamen tijdens carnaval

2. Historie van Carnaval

 

1. De naam van de carnavalsplaatsen en verenigingen:

Het is een kleurrijk geheel en voor de buitenstaander volkomen onbegrijpelijk. We hebben het over de welkomstborden welke in de carnavalstijd de grenzen van elk dorp of stad sieren.

In Brabant is het  gebruikelijk, dat een plaats zich, aansluitend aan de middeleeuwse traditie, een carnavalsnaam aanmeet, zich a.h.w “herdoopt”.
Zodoende rijdt men het Bollemeppersgat binnen, of het Muggeziftersrijk. Men komt in Zwetsdonk, het Buurtgat,Narrendonk. Of bij de Pierenwaaiers, de Spekstruiven en in “t Hupke.

De aardrijkskundige metamorfose is vrijwel compleet.
De plaatsen worden: don(c)ken, gaten, rijken of landen.

De term “herdoopt” is terecht. De doop geeft zowel de individuele persoon als de totale samenleving een nieuwe status, ze brengt een wezenlijke verandering tot uitdrukking.

Opmerkelijk is dat uit de benamingen  een grote bescheidenheid spreekt,een niet van nostalgie ontdane terugkeer naar sfeer van het dorp,gehucht of gat: dat wat normaal niets voorstelt.

De basis waarop de namen van verenigingen ( en daarop aansluitend: de namen carnavalsnamen van de steden,dorpen enz.) is gekozen is in een aantal categorieën te onderscheiden.

Zeer talrijk is de categorie waarin plaatsen hun vroegere scheldnaam in herinnering roepen:
Wendbuilen, Heikneuters, Gaopers, Zwetsers, Muggezifters, enz.

Eindeloos is de reeks waarop gezinspeeld wordt op het feit dat carnavalsvierders geen droge lever hebben: Teuten,Pintewippers, Deurzakkers,Plekkers,Pierewaaiers enz.

Eveneens talrijk zijn de verenigingen die zich een dierennaam hebben aangemeten:
Geiten, Sikken, Bokken, Verkeskoppen, Ossen, Ezels, Uilen, Heimussen, enz.

Ook gewassen vormen nogal eens de basis voor namen: de Knolraope, Piepers.

Beroepen, en kenmerken die daaraan zijn ontleend zoals:
Peeenstekers, Hoaiboerkes, Schepers, Erpelrooiers, Zandkruiers, Spurriezeiers en Krutjesroapers.

Men kan aan de achtergronden van die naamgeving diepgaande beschouwingen wijden maar dan vergeet men vaak dat ze “aan den toog”bedacht zijn.Zonder dat degene die erop kwam, zich van enige diepzinnigheid bewust was.

Wij zullen dat dan ook maar niet doen..

Bron: Carnaval Ontmaskerd? Van Drs. Theo Fransen