Met Arie Schoofs, Jan Smets, Larven en Frans Bevers