Carnaval Anders!

44 jaar jubileumWat is de invloed van Carnaval op de gemeenschap (en haar bestuur) bekeken vanuit een cultureel historisch perspectief? Carnaval kent een lange historie, vooral in de Provincie Noord-Brabant, maar ook de laatste decennia in de Kempen en in het bijzonder in Bladel. Toch zien we dat de deelname aan het carnavalsfeest terugloopt en de essentie soms op de achtergrond raakt. Het verkleden draagt bij aan gelijkheid voor iedereen en carnaval is echt een feest dat bedoeld is om samen te vieren. Die boodschap past nog prima in deze tijd en zo kan carnaval ook nu nog steeds van waarde zijn voor de maatschappij.
Kortom:
Carnaval is een stukje cultureel erfgoed dat het waard is om (op moderne wijze) behouden te blijven.

Waar en Wanneer?
Flyer Carnaval Anders!
Datum:     Donderdag 13 november 2014
Locatie
:    Muggepaleis ‘Den Herd’
Aanvang: 20.00 uur

Wat gaan we doen?
-“Historie van carnaval in Blaal”, door Johan Pijnenburg, Grootvorst, erelid en oprichter van CV De Muggezifters.

-“Carnaval in Brabant in cultuurhistorisch perspectief” door Rob van de Laar, voorzitter van de Brabantse Carnavals Federatie, oud minister-president ‘Oeteldonckse Club 1882’, oprichter en conservator van het Carnavalsmuseum ‘Oeteldonks Gemintemuzejum’ en als archivaris werkzaam bij de gemeente ’s-Hertogenbosch.

-“Carnaval en haar invloed op de jeugd”, door Stefan Veroude, wagenbouwer bij De Meûkers en eigenaar van -De-Groene-Bril-Concepts-

-“Presentatie door prof. dr. Herman Pleij”.
Prof dr. Herman Pleij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1979 op ‘Het Gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen’ (herdrukt in 1983 en 2009). Deze studie gaat in het bijzonder over carnavalsteksten en de betekenissen van het tijdelijk vestigen van omgekeerde werelden. Van 1981 tot 2008 was hij hoogleraar in de Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was daar van 1990 tot 1992 decaan van de Faculteit der Letteren. In 1993 werd Herman Pleij onderscheiden door de Belgische regering met de Francqui-leerstoel voor buitenlanders, en in 2000 door de Katholieke Universiteit Brussel met een eredoctoraat. Bij zijn afscheid van de universiteit werd hij koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Herman Pleij is vooral geïnteresseerd in volksliteratuur en -cultuur, toneel, de rederijkers, de betekenis van de vroege drukpers, de ontwikkeling van een burgermoraal en van Nederlandse identiteiten in het algemeen.

“Carnaval Anders!” wordt mede mogelijk gemaakt door: notariskantoor Van Voskuijlen & Koekkoek.

Logo_VoskuijlenKoekoek2